Klauzula informacyjna

                                                                                                                                       

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Koszalinie, ul. Morska 43, kod pocztowy 75 -215, adres e-mail: mpp-p@mpp-p.com.pl, tel. 94 3430199.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy.

3. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest:   Zbigniew Woźniak  adres e-mail: zbyszek.w@nowator.edu.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

8. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Koszalin MPP-P
(2018-09-25 11:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Koszalin MPP-P
(2018-09-25 11:23:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki